Print Shortlink

Har du en indre coach gemt i dig?

coachuddannelse

Er du i en stilling, hvor din rolle er at vejlede, coache eller på anden vis rådgive andre? Så står du måske og drømmer om at udvikle og dygtiggøre dig med en efteruddannelse. Her kan coachuddannelsen vise sig at være det rette valg for dig. Læs med her og bliv klogere.

Hvem retter coachuddannelsen sig til?

  • Social- og sundhedsfaglige uddannede: Hvis du er uddannet inden for det sociale, sundhedsfaglige eller pædagogiske område, så kan en efteruddannelse inden for coaching være en fordel for dig. Det kunne eksempelvis være hvis du er uddannet lærer, sundhedsplejerske eller pædagog. Inden for disse områder arbejdes der i tæt kontakt med mennesker, hvorfor der ofte allerede er et element af coaching i disse fag.
  • Ledere: En coachuddannelse kan også være relevant, hvis du er leder i en virksomhed eller organisation, hvor du ønsker at blive bedre til at lede dine medarbejdere ud fra en coach-tilgang.
  • Konsulenter: Uddannelsen giver en række værktøjer, som er ganske givende, hvis man arbejder som konsulent, eller ønsker at gøre det. Således kan uddannelsen være med til at udvikle de kompetencer man allerede besidder, når man som konsulent skal rådgive og vejlede andre.
  • Fremtidig coach: Det kan også være, at du rent faktisk ønsker at bruge en coachuddannelse til at arbejde som coach. I så fald, vil du lære mange nyttige værktøjer, som gør dig i stand til, at vejlede dine klienter i deres liv, uanset om de ønsker rådgivning i privat- eller arbejdsliv.

Hvad giver uddannelsen dig?

Du vil lære værktøjer, som gør dig i stand til at betragte liv og læring på en kritisk og refleksiv måde. Det skal hjælpe dig til, i samarbejde med den coachede, at lære at se andre veje og muligheder end dem man umiddelbart plejer at følge. Du bliver altså i stand til at vejlede andre i deres liv. Du vil også lære at blive i stand til at få øje på andre menneskers potentialer, og guide dem, så de lærer at bruge deres fulde potentiale.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.